');


Slovenščina

English

Penrosov trikotnik 1 Penrosov trikotnik 2 Penrosov trikotnik 3

Izdelki umetnostne obrti

Rokodelec

Diplomiral iz matematike na PMF (Prirodoslovno - matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
rokodelec
Od leta 2003 imetnik certifikata Rokodelstvo art&craft Slovenija.
Zanima ga zlasti oblikovanje matematičnih skulptur. Izbranim matematičnim objektom izdela virtualni računalniški model. Za grobo oblikovanje po takšnem modelu uporablja nadmizni rezkar: Interwood, letnik 1936, lito železo, masa 480 kg. Takih ne delajo več.

Slovenščina

English

Na vrh ▲
Oblikovanje strani :   rokodelec    © 2003 - 2020